Philean’s Feelings


logo-floareMisiunea Philean este să contribuie la învățare și la schimbare, acea schimbare care să ducă la îmbunătăţire continuă, pornind de la schimbarea personală spre schimbarea organizaţională, sectorială, socială, ştiind că o viaţă mai bună nu poate veni decît dacă toţi ne apreciem şi ne îmbunătăţim chiar noi viaţa, pas cu pas.

Philean se bazează pe cîteva valori – cheie:

 • Responsabilitate şi conştientizare pentru toate faptele şi deciziile, fie ele explicite sau implicite, personale sau de grup
 • Creativitate, ingeniozitate, dar şi rigoare în abordarea situaţiilor curente, pentru a evita automatismele, stereotipurile, prejudecăţile şi toate capcanele ce pot apărea din obişnuinţele vieţii cotidiene
 • Încredere în sine, în potenţialul propriu şi al celorlalţi, ce trebuie declanşat pentru a accepta schimbarea în bine şi îmbunătăţirea continuă – personală, la nivel de grup, organizaţie şi de comunitate
 • Integritate, mai ales în relaţie cu sine, precum şi în relaţie cu toţi ceilalţi, pentru a pune în armonie dorinţele, nevoile şi capacităţile personale
 • Bucurie, satisfacţie personală, provenite din urmărirea misiunii alese şi a satisfacerii aşteptărilor celorlalţi, indiferent de cît de diverşi, interesanţi, apropiaţi sau nu ar fi.

Serviciile pe care le oferă Philean pornesc de la o filozofie simplă de viaţă, uşor de sintetizat în cîteva principii de bun simţ:

 1. Fiecare persoană are dreptul la propriile credinţe, atitudini, modele, opinii, greşeli, concepţii etc., ceea ce nu înseamnă că noi vom renunţa la misiunea şi valorile noastre, promovîndu-le în interacţiunile cu ceilalţi.
 2. Îmbunătăţirea continuă începe prin paşi mici, dar făcuţi constant, cu entuziasm şi pasiune pentru simplificarea activităţilor de zi cu zi – ceea ce înseamnă un efort constant pentru conştientizarea acţiunilor curente şi pentru dezvoltarea competenţelor noastre cognitive.
 3. Succesul pentru noi înseamnă să semănăm seminţele îndoielii, pentru ca tot mai multe persoane dintre cele cu care venim în contact să înveţe să gîndească mai liber şi să-şi exprime propriile opinii, să se cunoască mai bine şi să-şi asume în mod conştient responsabilitatea pentru deciziile luate, indiferent dacă au dus la consecinţe pozitive sau negative.
 4. Ne propunem să învăţăm din greşeli, pentru că nu credem că avem întotdeauna dreptate, ci pentru că avem încredere în potenţialul nostru de a evolua continuu.

Temele prioritare ale serviciilor oferite includ îmbunătăţirea şi inovarea proceselor, considerate ca acţiuni consecutive ale unei abordări continue de rezolvare a problemelor între două decizii strategice de luare a deciziilor de dezvoltare organizaţională.

Soluţiile oferite de Philean nu au caracter general valabil, ci au la bază seturi personalizate de instrumente şi practici de lucru specifice pentru TQM, diferite modelele de excelenţă, Lean Manufacturing, dezvoltarea resurselor umane, sau rezolvarea creativă a problemelor.

prezentare_Philean

Philean a apărut în 2005 din îmbinarea a două elemente: Phi + Lean = PRIETENIE.

Pentru mulți, învățarea este o spirală, în  care teme importante sînt vizate mereu și mereu, de fiecare dată la un nivel din e în ce mai profund. (Jerold W. Aps)

Phi este considerat de mulţi ca simbolul îmbunătăţirii continue, fiind ca o parte a spiralei învățării. Lean este filozofia realizării fără pierderi a activităţilor şi implică orientarea asupra proceselor ce adaugă valoare pentru client. Lean se poate aplica în orice domeniu al activităţii umane, inclusiv în viaţa noastră de zi cu zi (profesională, personală, familială). Satisfacţia personală este determinată de justa corelare dintre ceea ce dăm şi ceea ce primim de la ceilalţi. Echilibrul între ceea ce ne place şi compromisurile pe care trebuie să le acceptăm este cheia fericirii individuale, de aceea este util să observăm şi să reducem eforturile care produc insatisfacţie, în acelaşi mod în care specialiştii Lean Manufacturing analizează şi conduc procesele dintr-o organizaţie.

Îmbinând cele două componente, am creat firma Philean, nume care, printr-o întîmplare fericită, înseamnă, în limba greacă, PRIETENIE. Adică Philean doreşte să creeze încredere, confort, satisfacţie, siguranţă, progres pe parcursul eforturilor de învăţare şi de îmbunătăţire continuă a performanţelor, prin reducerea activităţilor ce nu adaugă valoare, respectiv prin realizarea mai eficientă a ceea ce produce valoare, pentru ca tot ceea ce facem să fie mai plăcut, mai bine, mai repede. Într-un cuvânt, Philean doreşte să-şi facă prieteni în mediul de afaceri puternic competitiv.

La înfiinţare, eram conştientă că Philean Consult SRL este încă o firmă de training şi consultanţă, alături de multele deja existente. Din acest motiv, am încercat să vin cu un răspuns la întrebarea „DE CE?„, respectiv „De ce cred că am ceva util de spus?” sau „De ce ar alege cineva să lucreze cu Philean în loc să lucreze cu o firmă mare şi cu nume cu rezonanţă la nivel naţional sau internaţional, din cele  alături de numele cărora apar diverse simboluri, precum ©, ® sau T?”.

Răspunsul ţine de interesul propriu urmărit de fiecare dintre părţile interesate, şi anume că ceea ce le propun celorlalţi este exact ceea ce mă motivează şi pe mine în activitatea curentă. Astfel, serviciile potenţiale se adresează exclusiv celor interesaţi de ofertele făcute, adresate unui segment de piaţă limitat, ocupat de cei care doresc sau sînt sensibili la următorul argument: „A lucra cu Philean înseamnă să vrei să lucrezi mai Plăcut, cu mai mult Har, cu multă Inventivitate, în condiţii mai Line, cu mai multă Eficienţă, printr-o atitudine pro-Activă, pentru a face doar ceea ce este Necesar”.

În cei peste 15 ani de experienţă ca trainer şi consultant, am pus de nenumărate ori o întrebare managerilor şi patronilor de firme pe care i-am cunoscut în diverse ocazii: „Care este raţiunea de a fi a unei afaceri?”. Peste 99% dintre cei chestionaţi au răspuns: „PROFITUL!”. Iar întrebarea mea următoare a fost de obicei: „Atunci de ce credeţi că există afaceri în domenii care nu asigură profit maxim? De exemplu, se ştie că profitul cel mai mare posibil se obţine în zonele negre sau gri ale pieţei, sau din comercializarea de produse ilegale: droguri, trafic de persoane, etc. „. Cînd pun această a doua întrebare, simt imediat privirile dezaprobatoare şi răspunsurile acide sau furioase sînt cu greu reprimate. Mi se aduce aminte că exista legi, moralitate, etică, simţul responsabilităţii etc. Este evident că au dreptate. Dar eu insist şi le mai pun de obicei încă o întrebare: „Care credeţi că este motivul pentru care oameni celebri de afaceri s-au retras la un moment dat din domeniul care i-a consacrat, în plină glorie, aparent nejustificat, şi s-au îndreptat spre acţiuni filantropice, de cercetare sau de cultură (exemple arhicunoscute ar fi George Soros sau Bill Gates)?”. Mulţi îmi spun că probabil că s-au saturat de bine, alţii nu pot înţelege cum cineva poate renunţa de bună voie la putere, în timp ce alţii mai cer timp să mai cugete înainte de a da un răspuns. Răspunsul meu la prima întrebare este ca o afacere porneşte atunci cînd un întreprinzător doreşte să-şi satisfacă o anumită necesitate, la un moment dat. Un întreprinzător de succes porneşte o afacere atunci cînd vrea să schimbe ceva în viaţa sa, fie că are o idee care i se pare strălucită, fie cînd este nemulţumit de ceva şi simte că este cazul să se apuce de ceva nou, fie cînd apare o oportunitate ce nu poate fi lăsată să scape. Bineînţeles, există şi situaţia în care unele afaceri pornesc pentru că unii se simt obligaţi să facă o schimbare (de exemplu un şomer care, negăsindu-şi multă vreme un nou loc de muncă, este nevoit să înjghebeze o afacere). Dar chiar şi în acest caz, aceasta soluţie nu este aleasă decît de cei care vor sau simt suficient curaj ca să încerce, nu de toţi cei care sînt nevoiţi, aşa că şi această situaţie se încadrează pînă la urma în prima categorie de motive. Iar domeniul în care cineva începe o afacere este strict legat de ceea ce preferă cel care o iniţiază. Fie că ştie şi îi place să facă ceva anume, fie că este un inovator perpetuu şi un spirit aventuros şi vrea sa afle şi să încerce tot ceea ce se poate. Dacă facem o paralelă cu piramida trebuinţelor lui Maslow, obţinerea profitului este condiţia esenţială pentru viabilitatea unei afaceri, dar nu este scopul afacerii decît pe perioada necesară satisfacerii necesităţilor „fiziologice” primare ale unei întreprinderi. Odată atins nivelul de profit ce permite funcţionarea afacerii, alte necesităţi trebuie satisfăcute pentru a se menţine interesul celui care a pornit afacerea. Iar atunci cînd nu îi mai place ceea ce face, se retrage şi îşi găseşte o altă ocupaţie, care, de obicei, în logica dezvoltării umane, se regăseşte spre vîrful piramidei necesităţilor. Astfel, eu cred că profitul este un mijloc prin care se poate atinge scopul, nu un scop în sine. Iar scopul unei afaceri este să facă plăcere celui care a iniţiat-o, să-i satisfacă necesităţile, dorinţele şi aşteptările, astfel încît să nu îşi piardă motivaţia de a continua. Iar eu prin plăcerea înţeleg ceea ce te face să te simţi bine dimineaţa cînd trebuie să pleci de acasă la lucru.

Astfel, principalul scop al firmei Philean Consult SRL este furnizarea de servicii complexe în domeniul îmbunătăţirii continue a performanţelor, fie că este vorba de performanţe umane, organizaţionale sau tehnice. Abordarea constă în selectarea şi îmbinarea unor elemente relevante (adecvate fiecărei organizaţii) specifice diverselor sisteme de management existente (Lean Manufacturing, TQM, Modelul European de Excelenţă, sistemul de managementul calităţii, metodologia „Investor în People”, rezolvarea creativă a problemelor, responsabilitatea socială şi altele). Finalitatea dorită este de a promova crearea unui mediu favorabil schimbării în fiecare firmă interesată, pentru îmbunătăţirea continuă prin aplicarea metodologiei de rezolvare a problemelor şi pentru eliminarea cauzelor neplăcerilor sau a aşteptărilor neîndeplinite.

Philean nu furnizează soluţii, ci îşi propune să contribuie la schimbarea modului de gîndire şi de luare a deciziilor pentru a crea mediul în care de îmbunătăţirea continuă să devină filozofia de zi cu zi, indiferent daca abordarea este la nivel de individ, de echipă sau de organizaţie.

Oferta Philean este astfel structurată încît să creeze cadrul în care soluţia (care să satisfacă necesităţile şi situaţia specifică a fiecăruia) să reiasă ca rezultat al parteneriatului între organizaţia interesată şi Philean. După cum se poate observa, am evitat folosirea termenului de client, deoarece strategia Philean porneşte de la ideea că schimbarea de atitudine vine ca urmare a schimbării modului fiecăruia de gîndire. Iar cum cuvintele condiţionează ceea ce gîndim, este necesar efortul de schimbare a vocabularului urmăresc – deoarece Philean urmăreşte crearea unor relaţii de parteneriat, nu neapărat relaţii de tip client – furnizor.

Experienţa de care beneficiază Philean Consult SRL vine din activitatea mea de peste 25 de ani în domeniu producţiei, proiectării de procese şi fluxuri tehnologice, mentenanţei, managementului calităţii, managementului proiectelor.

În 1995 a avut loc „iluminarea” şi a început căutarea pentru cristalizarea unei abordări integrate a conceptelor legate de îmbunătăţire. Elementul declanşator a fost participarea la un curs de „train for trainers” – nu atît tema în sine, cît întîlnirea cu un om care a reuşit ca în 5 zile să-mi schimbe modul de gîndire prin întrebări şi acţiuni care au avut ca scop auto-cunoaşterea şi găsirea factorilor proprii de motivare intrinsecă. Iar apoi, pe fundamentul pregătit de cunoştinţele şi experienţa anterioare – pornind de la cerinţele sistemului de managementul calităţii, prin integrarea principiilor de îmbunătăţire continuă a calităţii – dezvoltate de Juran pornind de la conceptul japonez numit Kaizen, continuînd cu managementul mentenanţei, reducerea pierderilor prin Lean Manufacturing, găsirea de soluţii creative prin TRIZ, implicarea tuturor în TQM, TPM, IIP sau modelele de excelenţă – , a apărut Philean Consult SRL în 2005 şi şi-a început efectiv activitatea în 2006.

Mai mult, deoarece schimbarea la nivel personal sau de grup este foarte dificil de realizat, din 2009 am devenit studentă la Facultatea de Psihologie, pentru a afla mai multe despre mecanismele psihice de care depinde învăţarea, luarea deciziilor şi acceptarea schimbărilor.

Capitalul de pornire a venit din economiile proprii (nefiind necesare investiţii foarte mari). Actualmente, strategia mea este legată strict de supravieţuire – respectiv veniturile trebuie să acopere cheltuielile, iar această decizie vine din dorinţa de independenţă faţă de cerinţele nedorite (în limbaj comun, nu accept comenzi care nu corespund necesităţilor proprii).

Problemele au apărut cînd volumul de muncă asumat a necesitat angajarea unor alte persoane – astfel încît au apărut sarcini de natură administrativă cu impact negativ asupra satisfacţiei proprii, conştientizarea acestei stări ducînd la stabilirea strategiei mai sus enunţate (limitarea în proporţie de 80% a încărcării la sarcinile plăcute specifice rolurilor de trainer şi consultant şi evitarea sarcinilor neplăcute în calitate de „manager”).

Concluzia mea este că fiecare trebuie să judece cu mare atenţie dacă îi place ceea ce va avea de făcut şi să evalueze ceea ce ştie şi poate face cu plăcere. Chiar şi munca în cel mai bănos domeniu de activitate se poate transforma pe termen mediu sau lung într-o corvoadă.

2 răspunsuri la „Philean’s Feelings

 1. Buna,
  Auras de la 3ner.ro, portal de traininguri la tastatura.
  Vroiam doar sa te intreb daca pot prelua anuntul pt training si eventual, poate ne gandim si la o colaborare.

  PS : Salutari Marianei 🙂

  Apreciază

 2. Cristina, iti multumesc mult ca m-ai pus prima in Blogroll-ul tau 🙂

  te invit sa vezi si blogul meu de business – cu sfaturi de marketing, PR, vanzari, http://yourmarketing.wordpress.com

  mult mult succes iti doresc pe toate planurile,

  mariana

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.