T


Toleranţă                         

Toleranţa este un concept social, etic şi religios, aplicabil unei persoane sau unui grup, care implică respectul faţă de diversitate, de drepturile şi libertăţile celuilalt. În practică, toleranţa se manifestă prin acceptarea modului de gândire, a comportamentelor, valorilor, opiniilor (personale, politice, religioase etc.) ale celorlalţi, atâta vreme cât nu contravin legii sau regulamentelor interne unei organizaţii.

Tratament diferenţiat  

Tratamentul diferenţiat constă într-un tratament intenţionat discriminatoriu, care se observă atunci când un angajator îi tratează diferit pe oameni, pornind de la criterii şi stereotipuri de grup. Astfel, de exemplu, femeilor li se cere la angajare să declare că nu vor să rămână însărcinate în viitorul apropiat, tinerii sunt puşi să lucreze pe posturi sub pregătire (pe principiul că tinerii n-au experienţă) etc.

Tratament egal                   

Tratamentul egal este acel mod de comportament care exclude orice formă de discriminare, directă sau indirectă, a persoanelor, indiferent de criteriul în funcţie de care pot fi incluse într-o anumită categorie.

tratament egalSursa: http://www.rtsolutions.co/Funny-pictures.html

În Legea 202/2002, prin tratamentul egal între oameni se înţelege „accesul nediscriminatoriu la:

  • Alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi
  • Angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale
  • Venituri egale pentru muncă de valoare egală
  • Informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională
  • Promovare la orice nivel ierarhic şi profesional
  • Condiţii de muncă care respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare
  • Beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi accesul la sistemele publice şi private de securitate socială; organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea
  • Prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

Tratamentul egal nu înseamnă însă tratament similar pentru toată lumea, indiferent de nevoile şi de aspiraţiile lor, de contextul specific şi de cerinţele societăţii actuale. Tratamentul egal se referă la oferirea de şanse egale în situaţii similare.

einstein

De exemplu, în constituţia României se prevede la Art. 128 că „Procedura judiciară se desfăşoară în limba română.”, dar se specifică faptul că pentru cetăţenii care nu au limba română ca limbă maternă sau pentru cei care nu înţeleg limba română se vor folosi interpreţi, pentru a putea comunica în procesul judiciar, ceea ce este echivalent cu un tratament egal. Tratamentul similar ar fi fost ca toţi cei implicaţi să vorbească doar în română.

Tratament preferenţial                   

Tratamentul preferenţial faţă de o persoană sau de un grup de persoane este tot o formă de tratament diferit, discriminatoriu, chiar dacă în sens invers, deoarece asigură beneficii, acces mai larg, drepturi, oportunităţi sau status mai bune.

Tratamentul preferenţial poate fi justificat doar în cazul acţiunilor pozitive, pentru o perioadă de timp limitată, când se urmăreşte eliminarea unor practici discriminatorii anterioare sau când trebuie să fie compensate unele efecte negative existente pe piaţa muncii, ca urmare a respectivelor practici.

Tratatul Femeilor     

Denumirea uzuală a unui document (CEDAW – „Convenţia pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor”) adoptat în 1979 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.

Trăsături fizice            

Aspecte referitoare la spaţiul de lucru (proiectare, construcţie, amenajări interne: formă, dimensiuni, poziţionarea scărilor, uşilor şi a ferestrelor etc.) – care trebuie luate în considerare pentru proiectarea şi realizarea proceselor de muncă, dar şi pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii, fără discriminare, a angajaţilor. Trăsăturile fizice nu se referă la dotări, mobilier, materiale, echipamente etc.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s